Vores tre gårde

Vores landbrug består af 3 enheder med bygninger og 2 enheder kun med jord.

SKOVMINDE

beliggende Grønnevej 2, Gamst, er vores hovedsæde og har et jordtilliggende på 80 ha. Det er her vi har vores privatbolig, det kendte frokostrum, og her vi holder de årlige traktortræk i vores overdækkede maskinhus. Der er kommet mange bygninger til i vores tid, man kan knapt få øje på privatboligen mere.

HAUGAARD

 

har et jordtilliggende på 37 ha og det er her, vi har bygget vores kornopbevaring med tørreanlæg.

 

NØRGAARD

 

har et jordtilliggende på 122,55 ha og har staldbygninger til 18.000 grise pr. år. Endvidere er der lagerplads på 2500 m2 til halm, som sælges til rideskoler og landbrug.

DE TO ANDRE ENHEDER

"Lille Skovgård" sammen med "Dortheasminde" er gårde uden bygninger på i alt 83 ha. "Enghøjgård" er også en gård uden bygninger på 47,8 ha

På det meste af jorden bliver der brugt gylle, som på bar jord bliver nedfældet for at undgå lugt og kvælstoftab. På grønne marker bliver gyllen lagt ud med slanger. Derved kan vi næsten undgå brug af kunstgødning.

 

Der er blevet lavet udbyttekort siden 1996 med GPS og sammen med resultater af jordprøver, bliver kalk og gødning tildelt de steder på markerne, hvor vi får den bedste udnyttelse.

Her har vi bygget en hal på Haugaard til opbevaring af vores korn.

 

Her er det hvedehøsten, som venter på at blive afhentet for at blive brugt til hvedemel.

Når vi høster kartofler opbevarer vi dem i maskinhallen derhjemme indtil levering. Her er vi ved at fylde depotet op i samarbejde med hundene.